Zřizovatel SNN v ČR - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Karlínské nám 12,
186 03 Praha 8

/užívaná zkratka SNN v ČR/

registrace Stanov:MV VSP/1-134/90-RStatutární zástupci :

Prezidentka:

Mgr. Šárka ProkopiusováRepublikový výbor:

Členové za nedoslýchavé:

   Jiřina Kocmanová - viceprezidentka
   Vratislav Vaverka
   Mgr. Libuše Kubertová
Miroslav Pačesný
Karel ChvojanČlenové za neslyšící:

Pavel Šturm - viceprezident
Denisa Lincová
Lukáš Šic
Petr Vysuček
Stanislav VjačkaČlenové za speciální organizace posykující zdravotní a sociální služby

Jaroslav Paur
Mgr. Jana Felgerová
Marie Fišerová
František PavlíčekVýkonný výbor:

Mgr. Šárka Prokopiusová - prezidentka
Pavel Šturm  - viceprezident
Jiřina Kocmanová  - viceprezidentka
Jaroslav Paur
Mgr. Jana Felgerová
Mgr. Libuše Kubertová
Denisa Lincová
Předseda Republikové kontrolní komise:

   Marie LašanováRepubliková kontrolní komise:

Eva Maršálková
RNDr. Miloš Lang
Marie Lašanová
Karel Struha
Ing. Josef DoušaCílem SNN v ČR, z.s.,
je ochrana a obhajoba specifických potřeb ,práv a zájmů sluchově postižených občanů. Podílí se na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických potřeb pro sluchově postižené občany. Napomáhá organizování vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit jednotlivých organizací. Pomáhá sluchově postiženým v orientaci získávání kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Zajišťuje rehabilitace se vzdělávacím programem.


Návrat na obsah