Zřizovatel SNN v ČR - Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Zřizovatel SNN v ČR

O nás

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Karlínské nám 12,
186 03 Praha 8

/užívaná zkratka SNN v ČR, z.s./

registrace Stanov:MV VSP/1-134/90-RStatutární zástupci :

Prezidentka:

Mgr. Šárka ProkopiusováRepublikový výbor:

Členové za nedoslýchavé:

 Jiřina Kocmanová - víceprezidentka
 Vratislav Vaverka
 Mgr. Libuše Kubertová
Miroslav Pačesný
Karel ChvojanČlenové za neslyšící:

Pavel Šturm - víceprezident
Denisa Lincová
Lukáš Šic
Petr Vysuček
Stanislav VjačkaČlenové za speciální organizace posykující zdravotní a sociální služby

Jaroslav Paur
Mgr. Jana Felgerová
Marie Fišerová
František PavlíčekVýkonný výbor:

Mgr. Šárka Prokopiusová - prezidentka
Pavel Šturm  - víceprezident
Jiřina Kocmanová  - víceprezidentka
Jaroslav Paur
Mgr. Jana Felgerová
Mgr. Libuše Kubertová
Denisa Lincová
Předseda Republikové kontrolní komise:

 Marie LašanováRepubliková kontrolní komise:

Eva Maršálková
RNDr. Miloš Lang
Marie Lašanová
Karel Struha
Ing. Josef DoušaCílem SNN v ČR, z.s.,
je ochrana a obhajoba specifických potřeb ,práv a zájmů sluchově postižených osob. Podílí se na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických potřeb pro sluchově postižené osoby. Napomáhá organizování vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit jednotlivých organizací. Pomáhá sluchově postiženým v orientaci získávání kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Zajišťuje rehabilitace se vzdělávacím programem.
Podpořili nás
Návrat na obsah