Zpracování osobních údajů - Snn v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Zpracování osobních údajů


  
INFORMACE PRO UŽIVATELE SLUŽEB
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení uživatelé služeb, organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob  v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina, p.s.,  IČ: 70955751, se sídlem Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava je správcem vašich osobních údajů, které nám k poskytování sociálních služeb a našich činností poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Kocmanová Jiřina. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou, a to dle Článku 6, bod 1. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; f) pro účely našich oprávněných zájmů.

Zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů dle „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o poskytované sociální služby a naše aktivity a jsou uchovávány dle zákonných lhůt. V souladu se zákony a nařízeními předáváme některé vaše údaje třetím stranám, např. poskytovatelům dotací a darů.

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno „Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně osobních fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“.

Podpořili nás
Návrat na obsah