Zástupci volených orgánů - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
O nás
Zástupci volených orgánů


a) Kocmanová Jiřina ředitelka organizace


b) Krajský výbor

Pavel Jindra - předseda
Nováková Františka - místopředseda
Ing. Karel Čada - jednatel
Linda Zárubová - hospodář
Ivana Kohoutová - zapisovatelka


c) Předsednictvo KV

Pavel Jindra – předseda
Františka Nováková – místopředseda
Ing. Karel Čada – jednatel
Linda Zárubová – hospodář
Ivana Kohoutová – zapisovatelka
Dušan Šprla
Ryšánová Zdeňka
Bírová Dana


d) Kontrolní a revizní komise

Eva Kantůrková

Návrat na obsah