Zástupci volených orgánů - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
O nás

Zástupci volených orgánů


a) Kocmanová Jiřina ředitelka organizace


b) Krajský výbor

Pavel Jindra - předseda
Nováková Františka - místopředseda
Ing. Karel Čada - jednatel
Linda Zárubová - hospodář
Ivana Kohoutová - zapisovatelka


c) Předsednictvo KV

Pavel Jindra – předseda
Františka Nováková – místopředseda
Ing. Karel Čada – jednatel
Linda Zárubová – hospodář
Ivana Kohoutová – zapisovatelka
Dušan Šprla
Ryšánová Zdeňka
Bírová Dana


d) Kontrolní a revizní komise

Eva Kantůrková
Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s
Krajská organizace Vysočina,p.s
2018

Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Logo spolehliva

Kontaktujte nás

Odkazy
Pobočky

Návrat na obsah