Základní informace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Základní informace

O nás

Základní informace


Obecné údaje

SNN v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.  je nestátní nezisková organizace – spolek neslyšících, nedoslýchavých  a ohluchlých osob s právní subjektivitou, registrovaný ve spolkovém rejstříku u
Městského    
soudu v Praze    

Oddíl L., vložka 50041.    
Vznik: 15. 9. 2001   

Z uskutečněnou změnou názvu podle platného občanského zákoníku ode dne 31.5.2016

Nový název
SNN v ČR,z.s., KO  Vysočina,p.s.  

IČ: 70955751


Sídlo a kontakty organizace

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s KO Vysočina,p.s
Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava
IČ.: 709 557 51
Tel.: 702 022 535
E-mail
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Web
www.snncr-vysocina.czStatutární zástupci organizace

Ředitelka
Kocmanová Jiřina
Tel.: 702 022 535
Tel.: 606 957 295
E-mail
kocmanova.j@snncr-vysocina.cz
kocmanova.j@centrum.cz

Předseda
Jindra Pavel
Tel.: 734 330 520
E-mail
paveljindra@post.cz

Místopředseda
Nováková Franiška
Tel.: 702 022 537
E-mail
fany.tlumocnice@seznam.czCíle činnosti

Základním úkolem krajské organizace je ochrana a prosazování zájmů Svazu a potřeb jeho členů, odborná a metodická pomoc pobočným spolkům Svazu v kraji Vysočina a koordinace jejich činnosti. Krajská organizace na těchto úkolech spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.Místní a časová dostupnost

Místní a časová dostupnost odpovídá potřebám uživatelů, cílům a typu služby. Služby jsou poskytovány především sluchově postiženým a jejich rodinným příslušníkům. Služby jsou poskytovány v čase, který odpovídá potřebám uživatelům služby a možnostem poskytovatele. Čas a místo poskytování služeb jsou dostatečně a srozumitelně zveřejněny tak, aby zájemci o určitou službu mohli tyto informace bez problému získat (na vstupních dveřích a v prostorách poradny, informační letáky umístěné na veřejně dostupných místech – např. Magistrát města Jihlavy a jiné Městské úřady, Úřady práce, nemocnice, další organizace poskytující sociální služby apod., internetové stránky.Kontaktní adresa

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s
Krajská organizace Vysočina,p.s
Úprkova 6
586 01 JihlavaTelefonní kontakt:

Mobil
702 022 535Místní a časová dostupnost


Prostory organizace SNN v ČR,z.s.  KO Vysočina,p.s. v ulici Úprkova 6 v Jihlavě sidlí:
V budově Sportovního klubu,
cca 100 m od vlakové zastávky – Jihlava město po ulici Fritzova,
cca 300 m od autobusového nádraží po ulici Fritzova

Dostupnost MHD


1.cca 300 m od MHD zastávky Fritzova
2.cca 600 m od MHD zastávky U Tesly

Organizace úzce spolupracuje s Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé kraje  Vysočina, o.p.s ,  který je poskytovatelem odborných  sociálních služeb pro sluchově postižené.

Organizace prostřednictvím dobrovolných pracovníků zajišťuje  předvedení a zapůjčení kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Předvedení pomůcek a zapůjčení pomůcek  probíhá po předchozí domluvě a to proškolenými dobrovolnými pracovníky, kteří má oprávnění k této činnosti.

Organizace prostřednictvím klubové činnosti podporuje  rodiny s dětmi se sluchovým postižením – klub  „Šneček“. V klubu   se tyto rodiny setkávají a předávají si informace o životech dětí se sluchovým postižením. Pro děti jsou zajišťovány různé aktivizační činnosti zaměřené na jejich podporu a integraci, rozvoj hrubé a jemné motoriky a motoriky mluvidel. Dále se snaží zajistit i aktivity zaměřené na vzdělávání – jde například o poznávání zvířat, rozlišování barev, počítání, poznávání dopravních značek,  přednášky zdravotnických záchranářů a další. Klub se schází 1x za měsíc.


Podpořili nás
Návrat na obsah