Stanovy - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
O nás

STANOVY SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE, z. s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. (zapsaný spolek) je samostatnou, nezávislou právnickou osobou – spolkem, která sama o sobě a dále prostřednictvím svých organizačních jednotek – pobočných spolků, jako samostatných právnických osob, pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů i ostatních osob se sluchovým postižením, tj. neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a osob s jiným sluchovým postižením, jejich rodinných příslušníků a přátel.


Seznam článků

Článek I.

Článek II.

Článek III.

Článek IV.

Článek V.

Článek VI.

Článek VII.

Článek VIII.

Článek IX.

Článek X.

Článek XI.

Článek XII.

Článek XIII.

Návrat na obsah