Stanovy - Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Stanovy

O nás

STANOVY SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE, z. s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. (zapsaný spolek) je samostatnou, nezávislou právnickou osobou – spolkem, která sama o sobě a dále prostřednictvím svých organizačních jednotek – pobočných spolků, jako samostatných právnických osob, pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů i ostatních osob se sluchovým postižením, tj. neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a osob s jiným sluchovým postižením, jejich rodinných příslušníků a přátel.


Seznam článků

Článek I.

Článek II.

Článek III.

Článek IV.

Článek V.

Článek VI.

Článek VII.

Článek VIII.

Článek IX.

Článek X.

Článek XI.

Článek XII.
ZÁNIK SVAZU A JEHO POBOČNÝCH SPOLKŮ

Článek XIII.


Podpořili nás
Návrat na obsah