Standard č.9 – Personální a organizační zajištění sociální služby - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Standard č.9 – Personální a organizační zajištění sociální služby


9. Personální a organizační zajištění sociální služby

1.1. Kvalifikační předpoklady
Předpoklady k výkonu povolání sociální pracovník (ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách):
- VOŠ nebo VŠ v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, speciální pedagogiku, sociální politiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.
- všeobecný přehled o společenském, kulturním i politickém životě ve společnosti
- ochota systematicky se vzdělávat
- spolehlivost a loajalita
- smysl pro týmovou spolupráci
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost
- účast na dalším vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci
Předpoklady k výkonu povolání pracovník v sociálních službách:
- SOŠ zaměřená na sociální práci a sociální pedagogiku, speciální pedagogiku, sociální politiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.
- kurz pracovníka v sociálních službách
- všeobecný přehled o společenském, kulturním i politickém životě ve společnosti
- ochota systematicky se vzdělávat
- spolehlivost a loajalita
- smysl pro týmovou spolupráci
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost
- účast na dalším vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci
k výkonu povolání tlumočník


1.2. Vnitřní pravidla pro zaškolování nových pracovníků

Poskytovatel určí pracovníka odpovědného za zaškolení, stanoví metody zaškolování, zpracuje harmonogram. Jedná-li se o externího pracovníka, je s ním uzavřena příslušná dohoda obsahující uvedené náležitosti.
Postup při zaškolení:
• seznámení s posláním, cíli, zásadami a cílovou skupinou poskytovaných sociálních služeb a s celkovou činností poradny
• seznámení se směrnicemi BOZP, PO
• seznámení se standardy kvality sociálních služeb poskytovaných v poradně a s interní dokumentací
• seznámení s pracovištěm
Po týdnu až 14 dnech je zhodnocena situace ze strany školitele, pracovníka i vedení (ředitele nebo jím pověřeného pracovníka) – hodnotí se klady, zápory.
Před vypršením tříměsíční zkušební doby je pracovníkem a ředitelem organizace vyhodnoceno uplynulé období, jsou ověřeny získané znalosti a dovednosti.
Po kladném zhodnocení zaškolení je pracovník definitivně přijat do pracovního týmu. Zaškolování pracovníka pokračuje i v dalším období, a to ve formě intervizí, supervize, pracovních porad, studia odborné literatury, doškolování apod.).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky