Standard č.6 – Dokumentace o poskytování sociální služby - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Standard č.6 – Dokumentace o poskytování sociální služby


6. Dokumentace o poskytování sociální služby

6.1. Každý uživatel služby, který podepsal Smlouvu a současně souhlas s poskytnutím osobních údajů, je uložen v kartotéce.
6.2. Dokumentaci vede pověřený pracovník organizace, který za ni zodpovídá.
6.3. Dokumentace zpravidla obsahuje (v závislosti na rozsahu a druhu poskytované služby):
- Smlouvu o poskytování služby
- záznamy z návštěv, intervencí a jednání
- fotokopie potřebných dokumentů
- další zprávy
6.4. Za zabezpečení dokumentace uživatelů odpovídá ředitel SNN v ČR, KO Vysočina. Další osoby mohou mít přístup k dokumentaci pouze na základě jeho písemného pověření (jedná se zpravidla o sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, statutárního zástupce organizace, aj.)
6.5. Dokumentace uživatelů, se kterými je ukončena spolupráce, je uložena v archivu organizace a podléhá obecně platným zákonům i vnitřním pravidlům o archivaci.
6.6. Klíče od kartotéky i archivu jsou uloženy na bezpečném místě a má k nim přístup pouze ředitel či jím pověřená osoba.
6.7. Elektronická databáze s daty uživatelů má chráněný přístup.

Spisový a skartační řád  tvoří přílohu č. 8 této Metodiky.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky