Standard č.5 – Individuální plánování průběhu sociální služby - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Standard č.5 – Individuální plánování průběhu sociální služby


5. Individuální plánování průběhu sociální služby

5.1. Vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu poskytování služby
Individuální plánování vychází ze zásad a principů poskytované služby odborného sociálního poradenství. Při plánování služby jsou důležité osobní cíle uživatelů, jejich individuálních potřeby a požadované nebo potřebné změny v jejich životě. Jsou také podporovány přirozené vazby uživatele, jakou je rodina, přátelé, známí, sousedské vztahy a další sociální vazby s okolím. Plánování odpovídá charakteru služby. Pro každého uživatele je stanoven odpovědný pracovník – v případě odborného sociálního poradenství se bude jednat o příslušného pracovníka řešícího konkrétní situaci.
Individuální plán je zpracován při řešení složitějšího poradenského případu nebo situace uživatele vyžadující delší časové období.
Pracovník plánuje a postupuje při řešení problému nebo situace vždy s ohledem na očekávání a přání zájemce, ale také na individuální možnosti a schopnosti uživatele.
Plán obsahuje popis výchozí situace žadatele o službu, časový sled konkrétních postupů, je v něm zaznamenáno, kdy, jak a kým jsou realizovány. Jsou také zaznamenány plánovací a hodnotící schůzky pracovníka s uživatelem, zaměstnavatelem, s rodinou, dalšími institucemi.
Při ukončení služby je individuální plán vyhodnocen jak ze strany uživatele, tak i poradenského pracoviště. Poznámky z vyhodnocení jsou součástí dokumentace nebo osobního spisu uživatele.

5.2. Popis realizace individuálního plánování služby
Individuální plán zpracován zejména při řešení složitějšího poradenského případu nebo situace uživatele vyžadující delší časové období.
Pro vedení individuálních záznamů o průběhu poradenské služby jsou zpracována vnitřní pravidla,
Pracovník s uživatelem společně plánuje, průběžně hodnotí, popřípadě mění průběh služby odborného sociálního poradenství s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav uživatele, jeho přirozené sociální prostředí a s ohledem na možnosti poradny.

Klíčový pracovník (pracovník určený pro konkrétního uživatele)
V poradenské praxi plní roli klíčového pracovníka jakýkoli pověřený pracovník SNN v ČR, KO Vysočina (převážně sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách). Hlavním smyslem funkce klíčového pracovníka je důvěra uživatele k pracovníkovi, se kterou přistupuje k řešení své situace nebo problému. Pracovníci jsou na vzdělávacích seminářích poučeni o významu a možnosti působení tzv. klíčových pracovníků, zejména v zařízeních pobytového typu.
Osobní záznam o uživateli (osobní profil žadatele)
Pracovník jej zpracovává v některých složitějších případech, kdy bude nezbytný pro další postup. Záznam představuje souhrn zájmů, vlastností a předpokladů, specifických potřeb a dalších údajů, které mohou souviset s řešením uživatelova problému nebo přání, se kterým přichází do poradny. Získané informace mohou sloužit většímu porozumění pracovníka problémům žadatele o službu, ale i sebepoznání zájemce o službu. Součástí osobního záznamu je jeho současná celková situace (rodinné zázemí, bydlení, sociální situace, kvalifikace, dosavadní pracovní zkušenosti ad.) a předpokládaný další vývoj situace – osobní cíl žadatele o službu. Osobní záznam o žadateli může být cenným podkladem pro individuální plánování poradenské služby. Osobní záznam je součástí dokumentace.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky