Standard č.13 – Prostředí a podmínky - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Standard č.13 – Prostředí a podmínky


13. Prostředí a podmínky


13.1. Prostory pracoviště a jejich využívání:

Služba je poskytována v ul. Úprkova 6, Jihlava, v 1. poschodí a využívá dvě místnosti pro účely poskytování sociálních služeb pro uživatele.
Součástí je také bezbariérová kuchyňka a sociální zařízení (WC), kde jsou zajištěny základní hygienické podmínky. Tyto zařízení mohou využívat, jak pracovníci, tak i uživatelé sociálních služeb. Kouření je v prostorách budovy zakázáno.
Poradna je viditelně označena na budově u hlavního vchodu, zároveň i na dveřích místnosti, kde se služba poskytuje. Označení na vstupu do poradny současně informuje o pracovní době, kde je uvedeno jeho jméno, telefony, e-mailová adresa. Poradna je umístěna v prvním poschodí.
Vstupní místností poradny je čekárna. Ve vstupních prostorách jsou umístěny na nástěnky s informacemi o organizaci a poskytovaných službách. Dále schránka pro stížnosti, náměty či připomínky uživatele, které mohou vyjádřit na předtištěném formuláři. Přílohou formuláře je také vzor dotazníku pro zjišťování spokojenosti uživatelů.

Umístění a návštěvní doba se snaží vyjít vstříc možnostem uživatelů v dopoledních a odpoledních hodinách. Je možnost se objednat mimo úřední hodiny na základě vzájemné dohody  pracovníkem. Uživatel může poradce kontaktovat osobně v úřední dny poradny nebo prostřednictvím telefonu i e-mailu

Hlavní místnost poradny má velikost (konzultační místnost) cca 10 – 15 m2. Zaručuje možnost individuálního rozhovoru pracovníka s uživatelem.

Pracovní stůl pracovníka slouží v převážné míře k administrativní práci. Při jednání s uživatelem je sezení upraveno tak, aby minimalizoval komunikaci přes překážku. Celkové uspořádání vzbuzuje pocit důvěry a vytváří neformální atmosféru.


13.2. Vybavení pracoviště:

Vybavení centra splňuje hygienické i bezpečnostní normy.
- běžný kancelářský nábytek (stůl, 2 kancelářské židle, 3 židle pro uživatele, 3 skříně)
- 4 počítače s připojením na internet
- 2 pevné telefonní linky
- 3 malé reproduktory
- televizor
- 1 DVD
- 1 scanner,
- 2 tiskárny s kopírkou
- 1 tiskárna
- kompenzační pomůcky
- zkoušečka baterií
- lednička
- drobné příslušenství ke sluchadlům
- další drobné kancelářské potřeby, sloužící k administrativě
- 2 věšáky
- Součástí Uživatelé musí mít také možnost použít sociální zařízení (WC, kuchyňka). Světelné podmínky umožňují odezírání a komunikaci ve znakovém jazyce.


13.3. Zodpovědnost za vybavení:

Zodpovědnost za vybavení nese každý pracovník pracoviště sám. Případné poškození některého s vybavením se bude řešit s ředitelem organizace.


13.4. Nakládání s klíči:

Klíče mají pracovníci od všech vstupních dveří pracoviště (poradny). Každý pracovník je má jedny k dispozici a má je uloženy u své vlastní osoby.


13.5. Únikové východy:

Únikové východy přímo z místnosti pracoviště jsou dva – a to z kanceláře pro tlumočníky znakového jazyka nebo poradny. V přízemních prostorách jsou též dva - přední část budovy (hlavní vchod) nebo zadní část (hřiště).


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky