Standard č.1 – Základní údaje o službě - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Standard č.1 – Základní údaje o službě


1. Základní údaje o službě

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. Krajská organizace Vysočina, p.s. (dále jen SNN v ČR,z.s., KO Vysočina, p.s.) je poskytovatelem služby odborného sociálního poradenství (dále jen služba), která je na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina registrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociální služba, identifikátor: 7914461.

Služba je poskytována v souladu s „Metodikou pro poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství“ (dále jen Metodika), která je pro pracovníky služby závazná. Stávající pracovníci se podíleli na jejím vypracování a jsou seznámeni s jejím obsahem. Nově nastupující pracovníci jsou s metodikou seznamováni ihned po vzniku pracovního poměru. Dokument je uložen na serveru SNN KO Jihlava, p.s. přístupném všem pracovníkům a v tištěné podobě v kanceláři poradny. Pravidla služby (výtah z metodiky služby) jsou přístupná zájemcům o službu a uživatelům na vyžádání e-mailem či v kanceláři poradny.

Metodika obsahuje postupy práce pro pracovníky služby a zároveň pravidla pro poskytování služby pro zájemce o službu a uživatele služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.


1.1 Definice služby

Služba odborného sociálního poradenství je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37, služba sociálního poradenství poskytující osobám potřebné informace a přispívající k řešení jejich aktuální nepříznivé sociální situace.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Skutečná potřeba odborného sociálního poradenství je zcela individuální a vždy záleží na potřebách zájemce a aktuálních možnostech služby

Neposkytujeme:
     -   poradenství z oblasti obchodu
- daňové a finanční poradenství
- veškeré finanční půjčky

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky