PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY


Prostory pracovišť a jejich využívání

Služba Odborné sociální poradenství (dále též jen „služba“) je poskytována formou ambulantní a terénní. Služba je poskytována na adrese poradny Jihlava: Úprkova 6, 586 01 Jihlava.

Poradna je viditelně označena na budově u hlavního vchodu, zároveň i na dveřích místnosti, kde se služba poskytuje. Poradna je umístěna v prvním poschodí.
Vstupní místností poradny je čekárna. Ve vstupních prostorách jsou umístěny nástěnky s informacemi o organizaci a poskytovaných službách. Dále schránka na stížnosti, náměty a připomínky uživatele, které mohou vyjádřit na předtištěném Formuláři stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb (součástí Standardu 7).

Prostory poradny jsou vkusně vymalovány, udržovány v čistotě a pořádku. Zaměstnanci udržují svůj pracovní prostor (pracovní stůl, počítač, skříňky, skříně apod.) pravidelně se též vynáší odpadkové koše. Estetické vnímání je pro sluchově postižené klienty nejdůležitější, proto je důležité, aby v prostorách, kde se poskytují služby, cítili uživatelé dobře.

Vnitřní prostory poradny odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům, a to v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Součástí prostor je také kuchyňka a sociální zařízení (WC), kde jsou zajištěny základní hygienické podmínky. Tyto zařízení mohou využívat, jak pracovníci, tak i uživatelé sociálních služeb. Kouření je v prostorách budovy zakázáno.

V poradně jsou umístěny stoly a židle pro nerušený kontakt uživatele s poskytovatelem.

Pracovní stůl pracovníka slouží v převážné míře k administrativní práci. Při jednání s uživatelem je sezení upraveno tak, aby minimalizoval komunikaci přes překážku. Celkové uspořádání vzbuzuje pocit důvěry a vytváří neformální atmosféru.

Hlavní místnost poradny má velikost (konzultační místnost) cca 10 – 15 m2. Zaručuje možnost individuálního rozhovoru pracovníka s uživatelem.

Vybavení pracoviště

Vybavení poradny splňuje hygienické i bezpečnostní normy. Součástí je také kuchyňka a sociální zařízení (WC), kde jsou zajištěny základní hygienické podmínky.

Tyto zařízení mohou využívat, jak pracovníci, tak i uživatelé sociálních služeb. Kouření je v prostorách budovy zakázáno. Vybavení poradny obsahuje:

- běžný kancelářský nábytek (4× stůl, 4× kancelářská židle, 11× židle pro uživatele, 3× skříň, 10× nástěnka, 4× kontejnery),

- 5 počítačů s připojením na internet

- 3 tiskárny s kopírkou

- kompenzační pomůcky

- zkoušečka baterií

- lednička

- drobné příslušenství ke sluchadlům

- další drobné kancelářské potřeby, sloužící k administrativě

Uživatelé mohou používat sociální zařízení (WC, kuchyňka). Světelné podmínky umožňují odezírání a komunikaci ve znakovém jazyce.

Zodpovědnost za vybavení

Zodpovědnost za vybavení nese každý pracovník pracoviště sám. Případné poškození některého vybavení se bude řešit s ředitelem organizace.

Nakládání s klíči

Klíče mají pracovníci od všech vstupních dveří pracoviště. Každý pracovník má k dispozici jedny klíče (uloženy u své vlastní osoby).zace.

Únikové východy

Únikové východy přímo z místnosti pracoviště jsou v poradně v Jihlavě dva – a to z kanceláře sociálního pracovníka a další z kanceláře ředitele organizace/pracovníka v sociálních službách – tlumočníka znakového jazyka. V přízemních prostorách jsou též dva – do přední části (hlavní vchod) nebo zadní části (hřiště).Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte násTip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah