Profesionální tým pro neslyšící, SNN ČR, KO Vysočina - Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Profesionální tým pro neslyšící, SNN ČR, KO Vysočina

Projekty > Ukončené

  
  
  
  
Profesionální tým pro neslyšící, SNN ČR, KO Vysočina


CZ.1.04/3.1.03/A7.00025
Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 4. 2015


Cílem projektu bylo zajistit odborný rozvoj cestou profesionální přípravy týmu pracovníků soc. služeb Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR, KO Vysočina, která od roku 2006 poskytuje soc. služby včetně tlumočení znakového jazyka pro CS neslyšících a nedoslýchavých. Osoby s těžkým sluchovým postižením jsou kategorií osob ohrožených sociálním vyloučením, přičemž základním předpokladem v boji se soc. vyloučením je profesionálně fungující organizace a její odborně vyškolení pracovníci. Tým SNN ČR, KO Vysočina je v současné době jediným poskytovatelem soc. služby - tlumočení znakového jazyka v Kraji Vysočina. V rámci projektu rozšíří členové týmu své profesní kompetence prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů MPSV ČR identifikovaných analýzou vzdělávacích potřeb v měsíci březnu 2013. Celkově bude do projektu zapojeno 13 pracovníků v soc. službách, kteří absolvují kombinaci specifických kurzů: základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka, český znakový jazyk pro tlumočníky kurz augmentativní a alternativní komunikace, specifika komunikace s hluchoslepými klienty, sociálně-právní minimum, úvod do problematiky dluhového poradenství. Pracovníci sociální služby absolvovali dle svých vzdělávacích potřeb z každého bloku jedno téma, které využijí v přímé práci s osobami s těžkým sluchovým postižením. Třináct osob týmu SNN ČR KO Vysočina tak postupně absolvovalo celkem 39 kurzů.Podpořili nás
Návrat na obsah