Proč zrovna já - Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Proč zrovna já

Projekty > Ukončené

  
  
  
Projekt „Proč zrovna já“

CZ.1.04/3.1.00/73.00001
Doba realizace: 1. 7. 2014 – 31. 8. 2015

Projekt realizovala Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden.   
Předmětem tohoto projektu byla podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Naše poradna poskytla klientům, kteří se na nás obrátili, telefonické a emailové poradenství, základní právní poradenství, psychosociální poradenství. Dále jsme zprostředkovávali kontakty s orgány činnými v trestním řízení, s policií a s psychologem a také rovněž doprovod oběti na úřady. Jde o okamžitou pomoc bezprostředně po trestném činu zaměřenou na zdravotní následky a psychické problémy, střednědobou podporu vytvářející a posilující pocit bezpečí a stabilitu v životě oběti a  řešení dlouhodobých následků traumatu.
Cílem projektu byla podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se závažnou sociální událostí trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. S naplněním tohoto cíle souvisí i rozvoj širší a funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů, důraz je kladen na komplexnost a individuální přístup k obětem, podporu a posilování obětí při řešení důsledků trestného činu.

Podpora obětí trestných činů při vyrovnávání s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu.

Právní a psychosociální podpora, včetně doprovázení a případné návazné psychoterapie.

Rozvoj funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů.

Rozvoj vzájemné spolupráce všech subjektů zainteresovaných v pomoci obětem trestných činů (veřejnoprávní i soukromoprávní instituce, orgány činné v trestním řízení, justiční orgány, samosprávné i neziskové organizace).


Klíčové aktivity projektu:

Pomoc obětem (poradenství, psychologická podpora, doprovázení)

Právní poradenství (osobní, telefonní, emailové) a doprovod (zaměstnanci PMS)

PMS může poskytnout např. informace o trestním řízení, následných službách jako je mediace nebo programy restorativní justice, a informace o právech oběti

Právní poradenství, psychoterapie a doprovody obětí (poskytováno NNO)Podpořili nás
Návrat na obsah