Příloha 9 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 9

 
 
Příloha č. 9

Formulář stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb
 
Stížnost projednává vedoucí sociální pracovník Bc. Moučková, nebo nadřízený pracovník (ředitelka SNN v ČR KO Vysočina, p.s.). Pokud napíšete osobní údaje, budou Vám informace do 28 dnů od vyřízení žádosti zaslány poštou/e-mailem. Když se jedná o stížnost anonymní (bez uvedení osobních údajů), informace o vyřízení stížnosti naleznete na nástěnce organizace.
 
Uživatel služeb (anonym neuvádí):
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………….
 
Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………..……….
 
Tel./fax: ………………………………………e-mail:….……………………………………………
 
Zástupce uživatele služeb (nebo jiná fyzická, právnická osoba) – doložení plné moci:
 
Jméno a příjmení/název organizace: …………………………………………………………............
 
Adresa bydliště/sídlo organizace: …………………………………………………………..………..
 
Tel./fax: ………………………………………e-mail:….……………………………………………
 
Důvod Vaší stížnosti (proč, na koho si stěžuji):
 
   
 • konkrétní      pracovník (uveďte jméno a příjmení, proč jste nespokojeni - důvod)
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
   
 • neadekvátně      (špatně) poskytnutá služba (uveďte příklad)
 
………………………………………………………………………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………
 
   
 • nevhodný      způsob poskytnuté služby (uveďte příklad)
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………………….....
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
 
   
 • jiný      důvod (např. provozní doba, prostory…)
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
 
V …………………….  dne…………..
 
 
…………………………………………                                              …………………………………..
 
podpis klienta (u anonymů vynechat)                                              razítko a podpis příjemce stížnosti

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky