Příloha 4 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 4

 

Příloha č. 4
 

Řád půjčovny kompenzačních pomůcek
 
1.    Předmět smlouvy je dočasně půjčováno osobám starším18 let na základě platného občanského průkazu.
 
2.    Provozní doba je ve dnech PO – PÁ v době úředních hodin.
 
3.    Pronajímatel je oprávněn odmítnout nájem bez udání důvodu
 
4.    Věc se pronajímá na dobu dohodnutou v nájemní smlouvě
 
5.    Cena nájmu je cenou smluvní a je uvedena v nájemní smlouvě
 
6.    Při nedodržení termínu vrácení zaplatí nájemce půjčovné za každý započatý den. Při vrácení věci před dohodnutou dobou se finanční částka za zbytek nájmu nevrací.
 
7.    Při poškození věci je nájemci povinen uhradit její opravu na místě. Cena je stanovena dohodou. Při ztrátě věci je nájemce povinen uhradit zůstatkovou cenu. Cena je stanovena dohodou a splatná na místě.
 
8.    Půjčovné se platí předem.
 
9.    Nájemce bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčené věci pouze pro vlastní potřebu. Půjčování dalším osobám je zakázáno.
 
10. Vratné kauce u půjčovaných předmětů se vypisuje takto:
 
u výrobků firmy Widex 1/3 z pořizovací ceny, u výrobků firmy Anticer ½ z pořizovací ceny a maximální doba výpůjčky se stanovuje na 3 dny.


 
Poradna Jihlava

 
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
 
tel.: 577 300 247, mob.: 702 022 540, 702 022 535
 
e-mail: snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
 
Odpovědné osoby: Jiřina Kocmanová, Bc. Zdeňka Moučková
 
Provozní doba: PO – PÁ v době úředních hodin


 
Komu jsou služby naší půjčovny určeny?

 
- osobám se sluchovým postižením
 
- rodinám, které se starají o své sluchově postižené (děti ,seniory, ostatníčleny)
 
- zaměstnavatelům, školám, úřadům, DPS,...
 
Jaké pomůcky Vám zapůjčíme?
 
- Sluchadlo Senzo Diva SD-9 (1 ks.)
 
- Sluchadlo Senzo Vita (1 ks.)
 
- Sluchadlo Real RE-9 (1 ks.)
 
- Sluchadlo Real RE-19 (1ks.)
 
- Sluchadlo SIEMENS  L 12 (1 ks.)
 
- Sluchadlo WIDEX F 14 (1 ks.)
 
- Sluchadlo VIENATONE 5637(1 ks.)
- Indukční smyčka Soundshuttle (2ks.)
 
- Zařízeni pro indukční poslech Interhelp
- FM systém SCOLA monaural + nabíječka (1 ks.)
- FM systém SCOLA binaural + nabíječka (1 ks.)
 
- Indukční smyčka se zesilovačem LA 215(1 ks.)
 
- Osobní komunikátor Crescendo 50 (2 ks.) (1 ks.)
 
- Osobní bezdrátová naslouchací souprava (1 ks.)
 
- Signalizace zvonení telefonu a domovního zvonku CL2 (1 ks.)
 
- Signalizace zvonění telefonu a faxu Teleflash 2 (1 ks.)
 
- Signalizace zvonění telefonu a faxu Teleflash 1 (1 ks.)
 
- Kapesní vibrační budík Shake Awake SA3 (1 ks.)
 
- Stolní vibrační budík Soníc (1 ks.)
 
- Stolní vibrační budík Jumbo (1 ks.)
 
- Digitální náramkové hodinky s vibrační signalizací (1 ks.)
 
- Telefon CL400 (1 ks.)
 
- Telefon MIRAFONE (1 ks.)
 
- Signalizace bytového či domovního zvonku (1 ks.)
 
- Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku
 
  -  Sennheiser SET 840 (1 ks.)
 


Jaké jsou podmínky jejich zapůjčení?

- zapůjčení na dobu, dokud nezískáte vlastní nárokovanou pomůcku
- při přechodném zhoršení zdravotního stavu (úraz, nemoc)
- při krátkodobých společenských, kulturních a vzdělávacích akcích
- nájem dle druhu zapůjčené pomůcky  
- k zapůjčení nepotřebujete potvrzení lékaře


 
Ceník zapůjčovaných  pomůcek
         
Název pomůcky
        
Dodavatel
        
Pořizovací cena
        
Poplatek/den
  
        
Vratná kauce
            
Sluchadlo   Senzo Diva SD-9
        
WIDEX    LINE,s.r.o
        
6 996,--
        
        
2 500,--
            
Sluchadlo Senzo   Vita
        
WIDEX    LINE,s.r.o
        
6 996,--
        
        
2 500,--
            
Sluchadlo   Real RE-9
        
WIDEX    LINE,s.r.o
        
6 996,--
        
        
2 500,--
            
Sluchadlo   Real RE-19
        
WIDEX    LINE,s.r.o
        
6 996,--
        
        
2 500,--
            
Sluchadlo   SIEMENS    L 12
        
SIEMENS,s.r.o
        
4 500,--
        
2,-Kč/den
        
            
Sluchadlo WIDEX F 14
        
        
3 000,--
        
2,-Kč/den
        
----------
            
Sluchadlo   VIENATONE 5637
        
.
        
3 000,--
        
2,-Kč/den
        
----------
            
Indukční   smyčka Soundshuttle
        
WIDEX    LINE,s.r.o
        
6 985,--
        
        
2 500,--
            
Zařízeni pro indukční poslech Interhelp
        
ANTICER, s.r.o
        
12 000,--
        
8,-Kč/den
        
----------
            
FM   systém SCOLA monaural + nabíječka
        
WIDEX    LINE,s.r.o
        
32 945,--
        
        
11 000,--
            
FM   systém SCOLA binaural + nabíječka
        
WIDEX    LINE,s.r.o
        
45 980,--
        
        
15 400,--
            
Indukční smyčka se zesilovačem LA 215
        
WIDEX    LINE,s.r.o
        
5 995,--
        
        
2 000,--
            
Osobní   komunikátor Crescendo 50
        
WIDEX    LINE,s.r.o
        
4 950,--
        
        
1 700,--
            
Osobní   bezdrátová naslouchací souprava
        
ANTICER, s.r.o.
        
20 000,--
        
10,-Kč/den
        
            
Signalizace zvoněni telefonu a domovního   zvonku CL2
        
ANTICER, s.r.o
        
2 777,--
        
        
1 500,--
            
Signalizace zvonění telefonu a faxu Teleflash 2
        
ANTICER, s.r.o
        
1 810,--
        
        
900,--
            
Signalizace zvonění telefonu a faxu Teleflash 1
        
ANTICER, s.r.o
        
1 810,--
        
2,-Kč/den
        
            
Kapesní vibrační budík Shake Awake SA3
        
ANTICER, s.r.o
        
1 192,--
        
2,-Kč/den
        
            
Stolní vibrační budík Soníc
        
ANTICER, s.r.o
        
1 440,--
        
        
750,--
            
Stolní vibrační budík Jumbo
        
ANTICER, s.r.o
        
1 751,--
        
        
800,--
            
Digitální náramkové hodinky s vibrační   signalizací
        
ANTICER, s.r.o
        
984,--
        
2,-Kč/den
        
            
Telefon CL400
        
ANTICER, s.r.o
        
3 500,--
        
        
1 800,--
            
Telefon MIRAFONE
        
ANTICER, s.r.o
        
3 800,--
        
2,-Kč/den
        
            
Signalizace bytového či domovního zvonku
        
ANTICER, s.r.o
        
3 897,--
        
2,-Kč/den
        
            
- Bezdrátové zařízení umožňující poslech   televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku - Sennheiser SET 840
        
ANTICER, s.r.o
        
5 086,--
        
        
2 600,--
       
 
 
     
  1. 3. 2012
 
Jiřina Kocmanová, ředitelka
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky