Příloha 2 - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Příloha 2


Příloha č. 2

Etické devatero pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb
PRACOVIŠTĚ JIHLAVA

1) respektují lidskou důstojnost a základní lidská práva a svobody
2) dosahují výsledky, které znamenají prospěch uživatelů a také komunit, v nichž tito lidé žijí;
3) jsou šité na míru každému jednotlivci s cílem zlepšit jeho život a zajistit mu rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání, zaměstnávání a bydlení;
4) poskytují bezpečí všem uživatelům včetně těch nejvíce zranitelných tím, že brání jejich fyzickému, duševnímu a finančnímu zneužívání;
5) zplnomocňují uživatele, aby se podíleli na rozhodnutích, která se jich týkají, aby získali odvahu k vyjádření svých potřeb a hodnocení služeb, které užívají;
6) jsou holistické a kontinuální ve smyslu vyrovnaného přístupu k ostatním službám a záruk pro jejich nepřerušené pokračování;
7) poskytují se v partnerství s obcemi a také s ostatními službami v  návaznosti na místní potřeby a s ohledem na jejich dostupnost, přičemž se dbá na to, aby se aktivní účastí obcí na poskytování sociálních a zdravotních služeb posilovala soudržnost v komunitě;
8) jsou poskytovány zkušenými profesionály, kteří na svém místě mají dobré zaměstnání, dobré pracovní podmínky, příležitost k celoživotnímu vzdělávání a prostředí, které podporuje nediskriminaci a rovnost příležitostí;
9) jsou vedeny transparentně a odpovědně a uživatelé se o nich snadno a srozumitelně dozvídají: jaký je jejich obsah, rozsah, kvalita a finanční podmínky.


Tato směrnice nabývá platnosti dne 1. 4. 2007
Aktualizace provedena dne 1. 3. 2012


Kocmanová Jiřina
ředitelka SNN v ČR, KO Vysočina, p.s.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky