Přijďte na koncert , pomůžete - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přijďte na koncert , pomůžete

Podporují nás
Přijďte na koncert, pomůžete

15. ročník, 3. 9. 2016


Naše organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Vysočina, p. s. by ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu charitativního koncertu, jehož výtěžek ve výši 87 300,- Kč byl věnován naší organizaci.

Náš dík tedy patří našim pracovníkům, dobrovolníkům, hudebníkům, fanouškům a organizátorům akce občanskému sdružení AlternativaPro.

Z darovaného výtěžku Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob nakoupí kompenzační pomůcky pro sluchově postižené.  Díky tomu si tak neslyšící, nedoslýchaví nebo rodiče dětí se sluchovou vadou budou moci tyto pomůcky na přechodnou dobu zapůjčit.  Půjde o speciální pomůcky určené ke komunikaci při zvláštních událostech, jako je např. seminář pro nedoslýchavé či neslyšící, účast na rekvalifikačním kurzu, při výuce ve škole, jednání na úřadech, či možnost komunikace s tlumočníkem prostřednictvím online služeb.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky