Podpora vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením - Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Podpora vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením

Projekty > Ukončené

  
Projekt „Podpora vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením“


CZ.1.04/3.3.05/75.00159
Doba realizace 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014


Vyhodnocení projektu

Aktivizace osob z cílové skupiny probíhalo v měsících 5, 6 v roce 2012. Aktivizace probíhala oslovením osob z cílové skupiny, kterou jsme měli v databázi. Bylo využito informačních letáků a motivačního CD, které bylo vytvořeno za tímto účelem. Byla vytvořena všechna potřebná dokumentace o vstoupení do projektu. (Osobní karta, Dohoda o vstupu,…). Osoby byly motivovány ke vstupu do klíčové aktivity Motivační kurzy, které se konaly v Jihlavě a Pelhřimově za účasti tlumočnic do znakového jazyka. První klíčová aktivita se podařila realizovat v souladu s časovým harmonogramem a byla osobami z cílové skupiny velmi kladně hodnocena, tato zpětná vazba se nám dostávala průběžně ústním podáním při rozhovorech neslyšícími klienty.
Této aktivity se zúčastnilo 40 osob, částečně neslyšících a částečně nedoslýchavých, čímž byl naplněn monitorovací indikátor, který požaduje 35 podpořených osob.

Motivační kurz pro získání klíčových kompetencí osob se sluchovým postižením vstupujících nebo navracejících se na trh práce byl naplánován na 12 vzdělávacích dnů v měsících 6 – 10 v roce 2012. Osoby z cílové skupiny byly rozděleny podle závažnosti sluchové vady na neslyšící a nedoslýchavé z důvodu odlišnosti vzdělávacích potřeb. V rámci této klíčové aktivity byla vytvořena objednávka pro nákup služby zajištění vzdělávacích aktivit motivačního kurzu. Na objednávku reagovala firma Impuls Třebíč, která se zabývá vzděláváním dospělých. Ze zpětných vazeb vystoupilo pozitivní hodnocení lektorky k cílové skupině (empatie, přizpůsobení vzdělávacích metod – nepoužívat cizí slova, více používat obrázků a piktogramů z důvodu vizualizace obsahu.
Této aktivity se zúčastnilo 39 osob (28 mužů a 11 žen), přičemž 38 osob (27 mužů a 11 žen) splnilo podmínky pro získání osvědčení. Počet úspěšně podpořených osob činí 38, čímž byl naplněn monitorovací indikátor, který byl 35 osob.
Klíčová aktivita byla plněna v souladu s časovým harmonogramem.

Rekvalifikační kurzy a Kurzy autoškoly navazovaly na sociální integraci a integraci pracovní. V měsíci listopadu bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku kurzů autoškoly. Byla vybrána 1. Soukromá autoškola v Jihlavě. Byly uzavřeny dohody se čtyřmi osobami z cílové skupiny (2 muži a 2 ženy). V uvedeném období probíhala intenzivní psychosociální podpora osob – individuální a skupinová supervize pro sdílení obav a očekávání z kurzů autoškoly. Kurzy probíhaly za aktivní účasti tlumočnic znakového jazyka.
Kurzy úspěšně absolvovaly všechny osoby z cílové skupiny v kategorii neslyšících, a získaly řidičské oprávnění sk.B.
V měsících 12/13 – 4/14 bylo možné uskutečnit ještě jeden Kurz autoškoly, kterého se zúčastnily 3 osoby z CS (2 ženy a 1 muž). Úspěšnost byla v tomto případě dvoutřetinová. Ženy absolvovaly úspěšně, ukončily závěrečnou zkouškou a obdržením řidičského oprávnění sk.B. Muž ukončil kurz předčasně ze zdravotních důvodů.  


Rekvalifikační kurzy.

Počítačový technik a tvorba www stránek 5 osob (2 muži, 3 ženy ve věku 23 – 45 let)

Obsluha osobního počítače 1 muž 46 let

Administrativní práce 3 osoby (2 muži a jedna žena ve věku 33 – 36 let)

Kuchařské práce 1 muž 31 let

Svářečské práce 1 muž 52 let

Údržba veřejné zeleně 3 muži – zahájen až v měsíci březnu vzhledem k vegetačnímu období.Osoby získali osvědčení o absolvování rekvalifikačních kurzů po vykonání závěrečných zkoušek.
V této klíčové aktivitě bylo úspěšně podpořeno 14 osob (10 mužů a 4 ženy). 9 neslyšících, 4 nedoslýchaví, 1 osoba ohluchlá.
Tvorba nových pracovních míst u Svazu a spolupracujících organizací – umístění osob se sluchovým postižením na nová pracovní místa.  
Ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých byly obsazeny tyto pozice:

Administrativní pracovník, muž, neslyšící

Údržbář, muž, nedoslýchavý

Počítačový expert, muž, nedoslýchavý

Pomocná účetní, žena, nedoslýchaváU spolupracujících organizací byly obsazeny tyto pozice:

Administrativní pracovník, žena, nedoslýchavá

Skladník, muž, neslyšící

Údržbář zeleně a veřejných ploch, muž, neslyšící

Pomocný dělník v zahradnickém provozu, muž, neslyšící, Novoměstské sociální služby.

Pekařka, žena, neslyšící


Celkově podpořeno 9 osob (6 mužů a 3 ženy) 5 neslyšících a 4 nedoslýchaví.
Cílem projektu bylo vytvoření komplexního programu provázaných aktivit směřujících k uplatnění osob se sluchovým postižením ve společnosti a na trhu práce založených na zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí osob z cílové skupiny.  
Tento cíl se podařil splnit. Udržitelnost tohoto projektu byla naplněna a v jednom případě překročena, jedna z podpořených osob byla zaměstnána i po skončení tohoto projektu.Podpořili nás
Návrat na obsah