O projektu - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O projektu

Projekty > Ukončené projekty > Podpor vstupu na trh práce osobám se sluchovým pstižením:
CZ.1.04/3.3.05/75.00159
Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření komplexního programu provázaných aktivit směřujících k uplatnění osob se sluchovým postižením ve společnosti a na trhu práce založených na zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí osob z cílové skupiny. Osoby se sluchovým postižením jsou osobami ohroženými na trhu práce a pro integraci na trhu práce potřebují specifickou podporu, ta bude v rámci projektu zajištěna prostřednictvím motivačních a poradenských aktivit, rekvalifikace, odborné praxe, a to vše ve vazbě na nově vytvořená pracovní místa. Integrace zdravotně znevýhodněných osob na trh práce v kraji Vysočina bude zajišťována prostřednictvím klíčových aktivit a specifických projektových pozic, které budou začleňování těchto osob usnadňovat.
Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením, a to konkrétně osoby se sluchovým postižením, případně v kombinaci sluchového postižení s postižením mentálním či tělesným. Jedná se o osoby se specifickým zdravotním postižením, které vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání v kraji Vysočina.


Klíčové aktivity

Aktivizace osob z cílové skupiny k dalšímu vzdělávání
Motivační kurz pro získání klíčových kompetencí osob se sluchovým postižením vstupujících nebo navracejících se na trh práce
Rekvalifikační kurzy
Tvorba nových pracovních míst u realizátora projektu a spolupracujících organizací - umístění osob se sluchovým postižením na nově vytvořená pracovní místa

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky