NÁVAZNOST POSKYTOVANÉHO ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE – SPOLUPRÁCE - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
NÁVAZNOST POSKYTOVANÉHO ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE – SPOLUPRÁCE

Odborné sociální poradenství nemůže pokrýt všechny oblasti potřeb osob se sluchovým postižením, a ani to z hlediska integrace osob se sluchovým postižením do společnosti není žádoucí. Proto pracovníci spolupracují s dalšími institucemi, odborníky a osobami z okolí člověka se sluchovým postižením.


SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. podle potřeby spolupracuje s:


- Odborníky z oblasti zdravotnictví – jedná se o lékaře z oborů foniatrie, ORL, neurologie, pediatrie, klinické logopedie atd.,

- Zdravotními pojišťovnami při zajišťování úhrad určitých kompenzačních pomůcek nebo služeb pro osoby se sluchovým postižením,

- Specializovanými firmami zabývajícími se kompenzačními pomůckami, sluchadly – tj. spolupráce s techniky při zajišťování pomůcek, oprav, informování o nových kompenzačních pomůckách,

- Pedagogickými institucemi – jedná se o učitele dětí se sluchovým postižením, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, logopedy,

- Ostatními organizacemi, které poskytují služby osobám se sluchovým postižením např. s Centrem pro zdravotně postižené při poskytování služeb osobní asistence, Jihlavským spolkem neslyšících, organizacemi CNN kraje Vysočina, o.p.s., Národní radou zdravotně postižených kraje Vysočina,

- Koordinačním uskupením nestátních neziskových organizací kraje Vysočina,

- Orgány státní správy – jedná se o spolupráci Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem kraje Vysočina, Magistrátem města Jihlavy, městskými a obecními úřady měst kraje Vysočina při zajišťování financí, sociálních služeb atp.,

- Úřadem práce – při řešení problematiky zaměstnávání osob se sluchovým postižením nebo zajišťování pracovníků PC,

- Školami připravujícími studenty pro práci se sluchově postiženými – praxe studentů, přednášky,

- Dobrovolníky se zájmem o pomoc osobám se sluchovým postižením,

- Psychologem,

- Médii při prezentaci služeb a témat týkajících se sluchového postižení např. Jihlavské listy.Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte násTip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah