MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství > ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ V SNN V ČR, Z.S., KO VYSOČINA, P.S
MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Místní a časová dostupnost služby Odborné sociální poradenství (dále též jen „služba“) odpovídá potřebám uživatelů, cílům a typu služby. Služba je poskytována především sluchově postiženým a jejich rodinným příslušníkům.

Služba je poskytována v čase, který odpovídá potřebám uživatelů služby a možnostem poskytovatele. Čas a místo poskytování Odborného sociální poradenství jsou dostatečně a srozumitelně zveřejněny tak, aby zájemci o službu mohli tyto informace bez problému získat (na vstupních dveřích a v prostorách poradny, informační letáky umístěné na veřejně dostupných místech – např. Magistrát města Jihlavy a jiné městské úřady, Úřady práce, nemocnice, další organizace poskytující sociální služby apod., internetové stránky).


Úřední hodiny:
Ambulantní služba
Terén
Pondělí
---------------------
---------------------
13:00 – 15:00
Úterý
---------------------
15:00 – 16:00
---------------------
Středa
8:00 – 9:00
---------------------
13:00 – 15:00
Čtvrtek
---------------------
16:00 – 18:00
---------------------
Pátek
---------------------
---------------------
---------------------

Kontaktní adresa:

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Vysočina, p.s.
Úprkova 6
586 01


Telefonní kontakt:

Mobil: + 420 702 022 535 (Jiřina Kocmanová – ředitelka)
+ 420 702 022 540 (Šárka Fajmonová – sociální pracovnice)


Poskytovatelé:

Sociální pracovník: Šárka Fajmonová, DiS.
Tel/SMS: 702 022 540
E-mail: sarka.fajmovova@cnn-vysocina.cz

Sociální pracovník: Mgr. Kateřina Olijnyková
Tel/SMS: 739 558 606
E-mail: katunkao@seznam.cz
E-mail:snnr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Webové stránky: www.snncr-vysocina.cz


Místní a časová dostupnost:

Prostory Odborného sociálního poradenství sídlí v prostorách SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., v ulici Úprkova 6 v Jihlavě a to:

- Budova Sportovního klubu

- cca 100 m od vlakové zastávky – Jihlava město po ulici Fritzova

- cca 300 m od autobusového nádraží po ulici Fritzova
Dostupnost MHD:

- cca 300 m od MHD zastávky Fritzova
- cca 550 m od MHD zastávky Chlumova
- cca 600 m od MHD zastávky Dům kultury

Poradna je viditelně označena na budově u hlavního vchodu, zároveň i na dveřích místnosti, kde se služba poskytuje. Označení na vstupu do poradny současně informuje o pracovní době, kde je uvedeno jeho jméno, telefony, e-mailová adresa. Poradna je umístěna v prvním poschodí.

Vstupní místností poradny je čekárna. Ve vstupních prostorách jsou umístěny nástěnky s informacemi o organizaci a poskytovaných službách. Dále schránka pro stížnosti, náměty či připomínky uživatele, které mohou vyjádřit na předtištěném formuláři (součástí Standardu 7).

Umístění a návštěvní doba se snaží vyjít vstříc možnostem uživatelů v dopoledních a odpoledních hodinách. Je možnost se objednat mimo úřední hodiny na základě vzájemné dohody pracovníkem. Uživatel může poradce kontaktovat osobně v úřední dny poradny nebo prostřednictvím telefonu i e-mailu.
Hlavní místnost poradny má velikost (konzultační místnost) cca 10 – 15 m2. Zaručuje možnost individuálního rozhovoru pracovníka s uživatelem.
Pracovní stůl pracovníka slouží v převážné míře k administrativní práci. Při jednání s uživatelem je sezení upraveno tak, aby minimalizoval komunikaci přes překážku. Celkové uspořádání vzbuzuje pocit důvěry a vytváří neformální atmosféru.

Kontakty na pracovníky SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. jsou součástí Standardu 8 a 11.

Provozní řád služby Odborné sociální poradenství SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. je součástí Standardu 11 a 13.

Návrat na obsah