Metodika poskytování služby - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Služby > Odborné sociální poradenství
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina, p.s.

Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
(dále jen Metodika)

ambulantní / terénní forma


1. vydání
Vystavila: Jiřina Kocmanová
Schválila: Jiřina Kocmanová
PLATNOST: 14. září 2007
ÚČINNOST: 14. září 2007
AKTUALIZACE: 1. října 2017


OBSAH


Definice poskytované služby
Poslání poskytované služby
Cíle poskytované služby
Cílová skupina uživatelů služeb
Zásady poskytované služby
Způsob poskytování služby
Principy poskytování služby
Formy poskytování služby
Služba nezajišťuje
Kapacita poskytované služby
Dostupnost poskytované služby (pracovní doba)
Vlastní realizace služby
Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by mohlo dojít k porušování základních lidských práv a svobod u uživatelů Odborného sociálního poradenství
Střet zájmů poskytovatele a uživatele
Vnitřní pravidla pro postupy a řešení v případě střetu zájmů poskytovatele a uživatele
Přijímání darů
Ochrana osobních údajů

Jednání se zájemcem o poskytnutí služby
Pokyny pro komunikaci se sluchově postiženým uživatelem služeb
Vnitřní pravidla pro ukončení služeb
Vnitřní pravidla pro odmítnutí zájemce o službu

Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytnutí Odborného sociálního poradenství
Možná rizika při uzavírání smluv o poskytnutí Odborného sociálního poradenství
Kritéria uzavírání smluv

Vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu poskytování Odborného sociálního poradenství
Popis realizace individuálního plánování Odborného sociálního poradenství


Vyřizování stížností ze strany uživatelů
Způsob podání námětů, připomínek, stížností
Pravidla pro vyřizování stížností
Komu se stížnost podává
Hodnocení kvality Odborného sociálního poradenství a zjišťování spokojenosti uživatelů se sluchovým postižením


Kvalifikační předpoklady
Vnitřní pravidla pro přijímání nových pracovníků
Vnitřní pravidla pro zaškolování nových pracovníků
Pracovní náplň pracovníků pro sluchově postižené

Pravidla pro rozvoj zaměstnanců
Pracovní tým, jeho rozvoj a řízení
Supervize pracovníků
Systém supervizeProstory pracovišť a jejich využívání
Vybavení pracoviště
Zodpovědnost za vybavení
Nakládání s klíči
Únikové východy

Vytipované rizikové situace při poskytování služby Odborného sociálního poradenství – prevence, postupy při řešení
Řešení nouzových a havarijních situací
Nouzové situace z hlediska bezpečnosti pracovníků při výkonu služby
Důležitá telefonní čísla

Zjišťování spokojenosti uživatelePodpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte násTip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah