Leták klub Šneček - Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Logo snn
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Leták klub Šneček

Klub Šneček

Naší snahou je podpořit rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Prostřednictvím klubové činnosti, „klubu  ŠNEČEK“, který   funguje  při organizaci již  od r. 2008, je zajistit setkávání rodin s dětmi, nebo rodiči se sluchovým postižením. Pro děti jsou zajišťovány různé aktivizační činnosti zaměřené na jejich podporu a integraci, rozvoj hrubé a jemné motoriky a motoriky mluvidel. Dále se snažíme zajistit i aktivity zaměřené na vzdělávání – jde například o poznávání zvířat, rozlišování barev, počítání, poznávání dopravních značek,  také realizujeme poznávací zájezdy a sportovní aktivity.

Letošní a loňský  rok je převážně zaměřen   na „Setkávání rodin s dětmi s kochleárním implantátem“. S dětmi jsou každý měsíc pořádány různé akce, jako např. rukodělné činnosti, návštěva ZOO  Jihlava, ukázka výcviku policejních psů apod. Aktivity jsou realizovány  za účelem sdružování rodin se stejně postiženými dětmi. Rodiče si během setkání mohou předávat své zkušenosti a děti mají možnost trávit čas se svými vrstevníky v dětském kolektivu. Tato činnost je zajištěna nejméně jedenkrát za měsíc.

Při akcích je využívána totální komunikace, je vždy přítomen sociální pracovník, tlumočník a občas i logoped. Tuto práci vykonávají dobrovolně ve svém volném čase.


Podpořili nás
Návrat na obsah