DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

- Dokumentace každého uživatele služby, který podepsal Smlouvu o poskytnutí Odborného sociálního poradenství, je uložena v kartotéce.

- Dokumentaci vede ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. nebo jím pověřený pracovník organizace, který za ni zodpovídá.

- Do dokumentace smí nahlížet osoby, které získají od ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. povolení. Tyto osoby jsou evidovány do Evidence osob nahlížejících do dokumentace klientů, která je součástí archivu.

- Dokumentace zpravidla obsahuje (v závislosti na rozsahu a druhu poskytované služby):

- smlouvu o poskytování služby,

- záznamy z návštěv, intervencí a jednání, popř. individuální plánování,

- fotokopie potřebných dokumentů,

- další zprávy.

- Za zabezpečení dokumentace uživatelů odpovídá ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., pokud jím není pověřen jiný pracovník organizace. Další osoby mohou mít přístup k dokumentaci pouze na základě písemného pověření ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. (jedná se zpravidla o sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, tlumočníka znakového jazyka, statutárního zástupce organizace, aj.).

- Dokumentace uživatelů, se kterými je ukončena spolupráce, je uložena v archivu organizace a podléhá obecně platným zákonům i vnitřním pravidlům o archivaci.

- Klíče od kartotéky i archivu jsou uloženy na bezpečném místě a má k nim přístup pouze ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. či jím pověřená osoba.

- Elektronická databáze s daty uživatelů má chráněný přístup.Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s    
Krajská organizace Vysočina,p.s  2018
Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Pobočky
Odkazy
Kontaktujte násTip
Tip
Tip
Tip

Návrat na obsah