DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství > ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ V SNN V ČR, Z.S., KO VYSOČINA, P.S
DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

- Dokumentace každého uživatele služby, který podepsal Smlouvu o poskytnutí Odborného sociálního poradenství, je uložena v kartotéce.

- Dokumentaci vede ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. nebo jím pověřený pracovník organizace, který za ni zodpovídá.

- Do dokumentace smí nahlížet osoby, které získají od ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. povolení. Tyto osoby jsou evidovány do Evidence osob nahlížejících do dokumentace klientů, která je součástí archivu.

- Dokumentace zpravidla obsahuje (v závislosti na rozsahu a druhu poskytované služby):

- smlouvu o poskytování služby,

- záznamy z návštěv, intervencí a jednání, popř. individuální plánování,

- fotokopie potřebných dokumentů,

- další zprávy.

- Za zabezpečení dokumentace uživatelů odpovídá ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s., pokud jím není pověřen jiný pracovník organizace. Další osoby mohou mít přístup k dokumentaci pouze na základě písemného pověření ředitele SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. (jedná se zpravidla o sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, tlumočníka znakového jazyka, statutárního zástupce organizace, aj.).

- Dokumentace uživatelů, se kterými je ukončena spolupráce, je uložena v archivu organizace a podléhá obecně platným zákonům i vnitřním pravidlům o archivaci.

- Klíče od kartotéky i archivu jsou uloženy na bezpečném místě a má k nim přístup pouze ředitel SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. či jím pověřená osoba.

- Elektronická databáze s daty uživatelů má chráněný přístup.

Spisový a skartační řád (vč. Skartačního plánu) je součástí Standardu 6.

Návrat na obsah