3.8.Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

3.8.Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu


3.8. Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu

Poskytovatel sociální služby může poskytnutí této služby odmítnout pouze z důvodů uvedených v §91, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
Zájemce o službu je osobou se zdravotním postižením nebo osobou pečující, ale žádá poradenství v oblasti
• která nespadá do kompetencí poradenství,
• která spadá do kompetencí poradenství, ale řešení situace vyplývá z legislativy jiného státu - např. poradenství v oblasti invalidních důchodů v případě, kdy část důchodového pojištění byla získána na území jiného státu.
V těchto případech pracovník poradny poskytne kontakt na instituci, která je kompetentní k poskytnutí služby, kterou zájemce požaduje.

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
Zájemce o službu požaduje poskytnutí služby v době, kdy je přítomen pouze jeden pracovník poradny, který se právě věnuje jinému uživateli služby. Zájemci o službu je v tomto případě nabídnuta možnost objednání konkrétního termínu osobní konzultace, popř. řešení jinou formou poradenství.
c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
Osoba, požadující poskytnutí služby, v předchozích 6 měsících službu opakovaně zneužívala.
Zneužitím služby se rozumí:
• fyzická nebo verbální agrese vůči pracovníkům služby nebo jejím dalším uživatelům – verbální agresí se rozumí urážení pracovníka při osobní konzultaci, písemné nebo telefonické komunikaci, urážení dalších uživatelů služby internetového poradenství
• opakované užívání formuláře internetové poradny k vkládání jiných textů než dotazu pro pracovníky poradny (např. komentáře k dotazům jiných uživatelů, reklamy, internetové odkazy, nesmyslné texty apod.), které neustalo ani po upozornění pracovníků poradny na nevhodnost příspěvkůNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky