3.7.Pravidla pro ukončení služby - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

3.7.Pravidla pro ukončení služby


3.7. Pravidla pro ukončení služby

Spolupráce s uživatelem služby může být ukončena v těchto případech:

I. ze strany uživatele:
a) u nově přijímaných uživatelů služeb (zájemců o službu):
- Pokud nemá o službu zájem po seznámení se svými právy, povinnostmi, s nabídkou služeb a jejími formami,
- Pokud odmítl dohodu o službě a nedal souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud neuspokojuje nabídnutá služba jeho představy a potřeby a byla mu nabídnuta jiná, více jemu vyhovující služba u jiného poskytovatele služeb
b) u stávajících uživatelů služeb:
- pokud došlo ke zrušení služby ve zkušební době,
- pokud uživatel změnil bydliště a není možné ve službě pro velkou vzdálenost nového bydliště pokračovat,
- pokud uživatel využívá služeb jiné organizace a nemá další požadavky,
- pokud s uživatelem nebylo možné zrealizovat žádný kontakt po dobu 1 roku,
- pokud nedošlo k obnovení dohody po uplynutí doby,
- pokud nebyl vytvořen s uživatelem další individuální plán po splnění cíle služby,
- pokud uživatel ukončil spolupráci na základě svého odůvodněného rozhodnutí, např. změna zdravotního stavu – výpověď dohodou,
- pokud uživatel vypoví dohodu o poskytnutí služby i bez udání důvodů,
- pokud zákonný uživatel (v případě dítěte) nemá dále zájem o službu,
- pokud uživatel zemřel

II. ze strany poskytovatele:
a) u nově přijímaných uživatelů služeb (zájemců o službu):
- pokud zájemce nesplňuje kritéria cílové skupiny
- pokud poskytovatel není schopen zabezpečit z vážných důvodů požadovanou službu,
- pokud poskytovatel má nedostatečnou kapacitu
- neposkytuje sociální službu, o kterou uživatel žádá
b) u stávajících uživatelů služeb:
- pokud uživatel zásadně nebo opakovaně porušil ustanovení dohody,
- pokud uživatel (nebo jeho zákonný zástupce) nedal souhlas k  zpracování osobních údajů
- pokud poskytovatel není schopen z vážných důvodů službu zabezpečit, může zajistit službu u jiného poskytovatele.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky