2.4.Přijímání darů - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2.4.Přijímání darů


2.4. Přijímání darů

Obecnou zásadou pro pracovníka je, že peníze, dary ani jiné pozornosti nepřijímá. Dar je vždy projevem svobodné vůle dárce, dary nesmí být žádným případem vynucovány, dar může být na přání dárce anonymní.
Pokud jsou dary přijaty, musí být s dárcem sepsána darovací smlouva a dary jsou vedeny jako sponzorský dar v účetnictví. Drobné dárky nebo pozornosti, jejichž nepřijetí ze strany poradce by se uživatele dotklo nebo urazilo, se doporučuje zapsat do zvláštního sešitu nebo jiného záznamového dokumentu. Tyto dary budou nadále využity pouze pro prospěch organizace a budou z něj těžit všichni zaměstnanci organizace.
Finanční prostředky i věcné dary jsou použity výhradně ve prospěch uživatelů služeb v souladu s darovacími smlouvami.
Věcné dary jsou evidovány v majetku SNN v ČR, KO Vysočina, p.s. a je s nimi hospodárně a efektivně nakládáno.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky