1.8.Kapacita služby - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

1.8.Kapacita služby


1.8 Kapacita služby

Ambulantní forma: počet intervencí (30 minut) 2 denně
Terénní forma: počet intervencí (30 minut) 1 denně


1.9 Dostupnost služby (pracovní doba)

Služba je poskytována v  pracovních dnech dle úředních hodin pracoviště v Jihlavě:
PO: 13:00 – 14:00  pouze pro objednané terén
ÚT: 10:00 – 11:30  ambulantní služba
ST: 13:00 – 14:00  pouze pro objednané terén
ČT: --------------------------------
PÁ: 10:00 – 11:30  ambulantní služba


1.10.Vlastní realizace služby

SNN v ČR,z.s., KO Vysočina, p.s., poradna Jihlava  poskytuje službu v takovém rozsahu a tolika uživatelům, pro které má zajištěno personální krytí. Možnosti rozšíření služby jsou přehodnoceny minimálně 1x ročně, v případě získání mimořádných finančních prostředků i mimo tyto termíny.
Finanční krytí poskytované služby je zajišťováno ze státních a nestátních zdrojů, popř. realizovaných projektů.

Poradenský rozhovor trvá průměrně 30 minut + 10 min. na zhodnocení a evidenci dotazu. Délka rozhovoru v konkrétních případech závisí na množství řešených témat a na obtížnosti dotazu.  

Fáze:
a) přivítání a seznámení se s uživatelem služby a jeho problémem, dohoda na způsobu komunikace, tj. ZJ, OK, odezírání, TK - kontakt osobní, telefonický, SMS, písemný (dopis, e-mail) nebo prostřednictvím rodinného příslušníka, zaměstnavatele apod.
b) konzultace s uživatelem, vyhodnocení situace, nabídka alternativních možností, které mohou napomoci při řešení situace,
c) rozhodnutí uživatele o výběru služby z nabízeného spektra sociálních služeb, pokud jde o službu, která není v nabídce, pak se zprostředkuje kontakt s jiným poskytovatelem (zařízením např. specializovaná audioprotetická firma, Centrum pro zdravotně postižené aj.), úřadem či fyzickou osobou
d) ověření zda potencionální uživatel služby rozuměl či pochopil možné řešení, po jeho samostatném rozhodnutí o výběru služby se pak poskytne požadovaná služba ústní dohodou za použití vhodných komunikačních prostředků (znakový jazyk, odezírání, písemná forma, piktogramy, individuální indukční smyčka se zesilovačem)
e) ústní dohoda o vybrané službě – vzhledem ke komunikačním a informačním bariérám uživatele služby její opakované poskytnutí nebo široké vysvětlování (pomalu, názorně, podrobně a trpělivě), průběžné ověřování, zda uživatel rozuměl informacím či instruktáži je samozřejmostí,
f) rozloučení s uživatelem služby, o průběhu služby se nesepisuje žádná písemná smlouva ani podrobný zápis, po ukončení služby je proveden záznam o poskytnuté službě a druhu do sešitu evidence služeb.
g) pokud není v možnostech poskytovatele klienta uspokojit bezprostředně, je možné se dohodnout na jiném termínu, popřípadě na jiném poskytovateli. Tato služba není vyhodnocena jako neuspokojivá.
Pozn. sociálním pracovníkem se zde myslí pracovník, který má ten den službu (případně sociální pracovník, se kterým si klient sjednal schůzku).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky