1.5.Zásady služby - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

1.5.Zásady služby


1.5 Zásady služby

- bezplatnost
- odbornost pracovníka při poskytování služby, profesionalita
- zachování důstojnosti a diskrétnosti, vzájemná tolerance a domluva
- zachování základních lidských práv, práv uživatelů
- ochrana uživatele před předsudky, negativním hodnocení, diskriminací a před jakýmikoli formami zneužívání
- individuální přístup, možnost anonymity, zajištění bezpečí a soukromí
- respektování volby uživatele služeb, případně i odmítnutí služby
- snaha pracovníka vyjít uživateli služeb maximálně vstříc
- respektování samostatnosti a nezávislosti uživatele služeb
- efektivnost poskytnuté služby
- transparentnost služby
- srozumitelnost nabídky
- jednání a chování pracovníka odpovídá Etickému kodexu pracovníka SNN v ČR,z.s.,  KO Vysočina, p.s. (příloha č. 1 této Metodiky), Etickému devateru pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb (příloha č. 2 této Metodiky) a Etickému kodexu sociálních pracovníků České republiky (příloha č. 3 této Metodiky).
1.6 Principy služby
- Služba je poskytována na základě specifických potřeb každého z uživatelů individuálně.
- Při poskytování služby jsou dodržována práva (ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana osobních údajů atd.) uživatelů a respektována volba uživatelů o způsobu využívání služeb.
- Při komunikaci s osobami se sluchovým postižením je využívána orální komunikace, která umožňuje odezírání.
- V případě prelingválně neslyšících je hlavním komunikačním prostředkem znakový jazyk, ale vždy záleží na uživateli, jaký způsob si vybere.

Principy poskytování naší služby jsou vyjádřeny v etickém kodexu, který všichni pracovníci stvrzují svým podpisem, a je vždy připraven k nahlédnutí uživateli.


1.7 Formy poskytování služby

Dle kontaktu s uživateli:
- osobní – v poradnách, která jsou registrována podle zákona nebo po předchozí dohodě v místě bydliště, zaměstnání nebo vzdělávání uživatele služby,
- telefonické – buď mluveným slovem nebo pomocí SMS zpráv,
- prostřednictvím faxu,
- prostřednictvím On-line služeb (E-mail, Skype, ICQ, ooVoo atd.) – velmi potřebné pro neslyšící, kteří nemohou telefonovat a proto je počítač pro neslyšící nesdílnou součástí komunikace.

Dle počtu uživatelů služeb:
- individuální,
- skupinové např. přednáška ve spolupráci s jinými institucemi, které mohou ze zákona přednášet.
Uživatelé musí být seznámeni se všemi podmínkami poskytování služby a sami se rozhodnou, zda jich využijí. Služba je evidována v záznamových arších po určitou dobu.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky