1.11.Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením - SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
O nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s
Havlíčkův Brod Žďár na Sázavou Třebíč Jihlava Pelhřimov
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

1.11.Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením


1.11 Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením

Uživateli jsou:

a) osoby se sluchovým postižením
b) osoby z okolí sluchově postižených, kterých se situace člověka s postižením aktuálně týká a kteří potřebují odbornou radu pro řešení dané situace
c) oběti trestných činů


Možné předsudky a negativní hodnocení o uživatelích:

a) Člověk se sluchovým postižením je zároveň mentálně postižený.
b) Člověk se sluchovým postižením si není schopen obstarat své záležitosti sám.
c) Člověk se sluchovým postižením má vždy zákonného zástupce, je nesvéprávný.
d) Člověk se sluchovým postižením nechodí do školy ani do práce.
e) Péče o osobu se zdravotním postižením není obtížná, pečující osoba za ni dostává dostatek finančních prostředků.
f) Oběť si svou situaci způsobila svým chováním sama.


Možnosti ochrany uživatele před předsudky a negativním hodnocením:

Vůči uživatelům:

a) Jednání, které se týká uživatele, je uživatel vždy přítomen.
b) Pokud tomu nebrání zdravotní stav, hovoříme přímo s uživatelem, nikoli se zástupcem, doprovodem či osobou blízkou uživatele.
c) Uživatel je vedoucím pracovníkem i sociálními pracovníky podporován v samostatném rozhodování.
d) Ujištěním a zhodnocením si na závěr poradenského rozhovoru s uživatelem ověříme pochopení poskytovaných informací k řešení nepříznivé sociální situace.
e) Uživatel má právo na partnerské jednání na úrovni, uživatelům v osobním kontaktu od vhodného věku (odhadem od 15-ti let) vyjadřujeme úctu vykáním. V telefonickém hovoru a psaných formách vykáme všem uživatelům.

Vůči veřejnosti:

a) Všichni pracovníci působí osvětově na veřejnost prostřednictvím vyvracení mylných informací o lidech se sluchovým postižením a pečujících osobách.
b) Pracovníci dávají uživateli dostatečný prostor pro sebevyjádření, podporují jej v samostatném vystupování vůči veřejnosti (např. komunikace s úřady). Pracovník je povinen vyzvat dotyčné osoby, aby hovořily s uživatelem.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky