SNN v ČR-Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s
KO Vysočina,p.s
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
Úprkova 6, 586 01 Jihlava
Přejít na obsah
Obecné údaje

Společnost SNN v ČR je, v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. s platností od 1.ledna 2014, spolkem. Od 8.5.1990 k datu 31.12.2013 bylo občanským sdružením neziskového charakteru které pracovalo mezi sluchově postiženými v České republice, ustanoveným ve smyslu zákona č. 83/1991 Sb. Statut organizace byl registrován MV ČR pod č.j. VSP/1-139/90-R.

SNN v ČR sama o sobě a dále prostřednictvím svých organizačních jednotek – pobočných spolků jako samostatných právnických osob pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů i ostatních osob se sluchovým postižením, jejich rodinných příslušníků a přátel .

Krajská organizace Vysočina,p.s. vznikla 15.9.2001 zápisem u Městského soudu v Praze.

V rámci ustanovení nového občanského zákoníku je od 31.5.2016 platný nový název organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.,Krajská organizace Vysočina, p.s.
Sídlo a kontakt

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava

IČ.: 709 557 51

Tel.: 702 022 535

E-mail: snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz

Web:www.snncr-vysocina.cz
Podpořili nás
Návrat na obsah